Je wilt een vrouwencirkel starten en bent op zoek naar concrete handvaten:

  • Over hoe je een reeks kan opzetten 
  • Over het praktische organiseren van zo’n bijeenkomsten
  • Wat de do’s en don’ts van cirkelen precies zijn
  • Over hoe een sessie inhoudelijk stap voor stap kan verlopen
  • Wat het eigene is van ‘vrouwen onder elkaar’ -de kracht en de valkuilen
  • En wat als een vrouw altijd te laat komt? Of zich heel kritisch uitlaat?
  • Hoe je ervoor zorgt dat iedereen zich welkom voelt?

Elke startende cirkelvrouw heeft een lijstje van vragen. En wij bieden daar graag een antwoord op. Of liever, wij delen graag onze ervaringen en onze lessons learned. Zelf met vallen en opstaan verzameld. En nu bijeen gebracht in een traject van vier modules, van telkens drie uur. 

Module 1: Wat wil jij? En hoe pak je dat concreet aan?
Tijdens dit eerste blok nodigen we je uit om je concept heel scherp te krijgen.  We schotelen je allerlei vragen voor en helpen je om daar heldere antwoorden op te formuleren. Zoals bijvoorbeeld: Wat voor cirkelaanbod wil jij in de wereld zetten? Voor welk soort vrouwen? Wil je werken rond een thema? Of niet? Waar ga je bijeen komen? Met welke frequentie? Vervolgens gaan we nog een stapje verder en geven we je ook een handige checklist ‘praktische organisatie’. Die we je dan ook weer helpen te vertalen naar jouw eigenste praktijk. 

Module 2: Cirkelen
Tijdens deze sessie besteden we uitgebreid aandacht aan de rituele aspecten van cirkelen en hoe die te vertalen in jouw cirkelconcept.
Cirkelen is een eeuwenoud ritueel. Met de vrouwencirkels stappen we in een traditie die verankerd zit in de geschiedenis van de mensheid. Het delen van verhalen rond een vuur. Het doorgeven van een praatstok of -steen. Het midden dat ons verbindt met een groter geheel. We geven je graag de fundamenten mee van deze bijzonder boeiende manier van samenkomen.(*) 
Daarnaast maken we ook tijd om samen met jou te bekijken hoe je deze wijsheid vorm kan geven in jouw cirkelaanbod. Wat betekent dit dan concreet voor het verloop van een door jou georganiseerde bijeenkomst?

Module 3: Vrouwen onder elkaar die een groep vormen – hoe werkt dat?
Het groepsdynamische aspect van een vrouwencirkel staat tijdens deze module centraal. Hoe creëer je een groep waarin iedereen zich welkom en veilig voelt? Waarin elkeen zich durft uitspreken en ook mee bedding geeft aan de verhalen van de anderen?  We reiken je een eenvoudig doch krachtig concept aan dat je kan helpen om samen met je deelneemsters het groepsdynamische groeipad succesvol af te leggen.(*)

Daarnaast verdiepen we ons ook in de eigenheid van het ‘onder vrouwen’ zijn. Elke vrouw heeft daar haar persoonlijke geschiedenis mee. Een fijne, of een minder fijne. Bovendien spelen er naast persoonlijke ook archetypische aspecten aan het samenkomen onder vrouwen. We hebben elkaar in de loop van de tijden beschermd, verzorgd en gesteund, maar ook benijd, verraden en uitgestoten. Het is belangrijk om hier weet van te hebben.(*)

Module 4: Integratie
Tijd voor jou! Deze module is blanco. Geen input meer van ons, alle ruimte voor jou. Om de vragen te stellen die je nog hebt. Om je plan voor te stellen. Om iets te oefenen of uit te proberen binnen de veilige setting van de leergroep. Elk van de deelneemsters krijgt haar vijftien minuten, naar believen in te vullen. Om je basisopleiding tot cirkelvrouw rond te maken. Je te helpen bij het integreren van alles wat je is aangereikt.  

We sluiten het traject natuurlijk af met een cirkelritueel.
(*) Interesse om je verder te verdiepen en te bekwamen in deze onderwerpen? Tijdens de Deep Dive –de vervolgopleiding voor cirkelvrouwen- bouwen we hierop verder. 

Praktisch

Data:
Reeks 1 (volzet) : Maandagavonden: 31 mei, 7 juni, 14 Juni en 21 juni 2021 Uren: 19u00 – 22u00
Reeks 2: Zaterdagvoormiddagen: 2, 9, 16 en 23 oktober 2021 Uren: 9u30 – 12u30
Locatie: online 
Begeleiding: Patricia Queritet, Tamara Lenaerts, Ilse Makelberge en Sandra Decadt
Inschrijven: vrouwencirkelsvzw@gmail.com
Investering
7 plaatsen aan 111 euro
7 plaatsen aan 222 euro
7 plaatsen aan 333 euro (incl. 1,5u intervisiecirkel)
(prijzen zijn excl adminkost van 15 euro voor factuur)
Vermeld bij aanmelding welk plaatsje jij neemt. We gaan ervan uit dat je dat in eer en geweten doet.

We vinden het belangrijk dat deze opleiding toegankelijk is voor elke vrouw met elk budget, daarom hebben we de prijzen laag gehouden. Tegelijk willen we ook erkenning geven aan onze kennis en expertise, aan de tijd en energie die we  hier als begeleiders en organisatie insteken. Daarom werken we met een drietrapssysteem. De waarde van deze opleiding is 440 euro, we hanteren deze prijzen die onder de waarde liggen, gezien onze missie is om zoveel mogelijk vrouwen te ondersteunen om vrouwencirkels te organiseren.