Onze missie: vrouwen samen brengen in cirkels als bedding om elkaar te laten laten floreren en zacht-krachtige feminiene kwaliteiten aan te wakkeren om zo te komen tot een nieuw evenwicht binnenin en rondom rond.

Voor de snelle lezer
Waarom willen we cirkelen?


1. Omdat we er zin in hebben en het tof vinden :-).
2. Omdat ‘onder vrouwen’ zijn iets anders met ons doet dan ‘onder mannen en vrouwen’ zijn. 
3. Omdat het hectische leven ons soms vraagt om stil te staan.
4. Omdat we andere vrouwen niet als concurrenten, maar als bondgenoten willen zien.
5. Omdat het handig is om vrouwen uit onze (brede) omgeving te leren kennen.
6. Omdat de wereld nood heeft aan een gezonder evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke waarden.
7. Omdat we samen meer impact kunnen hebben op onze omgeving en op de wereld.

VROUWENCIRKELS PASSEN IN EEN BREDER PERSPECTIEF

We voelen dat de wereld nood heeft aan ‘meer vrouwelijkheid’. Onze samenleving wordt gedomineerd door wat we zouden kunnen noemen typisch ‘mannelijke’ waarden (individualiteit, vooruitgang, groei, winst, prestatie, concurrentie, rationaliteit…) waardoor meer ‘vrouwelijke’ eigenschappen (zoals groepsgevoel, zorg, behoud, evenwaardigheid, gevoelens, intuïtie, innerlijk weten…) verwaarloosd dreigen te worden, in mannen én in vrouwen. Onbewust dragen vrouwen actief bij aan een steeds mannelijker wordende maatschappij. Terwijl zij eigenlijk die waarden als vanzelf ‘belichamen’. Daarom mag eerst onder vrouwen onderling een feminiene beweging op gang getrokken worden. 
Wij  ijveren -samen met vele anderen- voor een nieuw evenwicht: voor meer balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke, in onszelf, in mannen, tussen mannen en vrouwen onderling en in de wereld. 

Geclusterde groepen van vrouwen kunnen meer impact hebben op hun omgeving, dan individuen alleen. Als we samen weer gaan ontdekken waar vrouwen wérkelijk voor (zouden kunnen) staan, als we elkaar gaan bekrachtigen in ons vrouw-zijn, in onze talenten, onze ideeën en onze visie voor de maatschappij waarin we leven, kunnen we elkaar gaan inspireren tot grootse dingen en zo voelbare invloed krijgen op onze omgeving en op de wereld. Zo kunnen we op een nieuwe manier gaan samenwerken met mannen, vanuit een opnieuw uitgedacht, misschien meer aan deze tijd aangepaste, vorm van vrouw-zijn.

Vrouwencirkels dragen bij aan de heling van het vrouwelijke wereldwijd, aan de gezondmaking van de aarde en aan de creatie van een samenleving waar elkeen in zijn/haar eigenheid even waardevol is. Sisterhood is een antwoord op de vele fysieke en emotionele kwalen van deze tijd.

Om al die redenen creëren wij een platform met daarop voor elke vrouw die wil, een bij haar passende cirkel.

Geclusterde groepen van vrouwen kunnen meer impact hebben op hun omgeving, dan individuen alleen.

Vrouwen

Wij willen vrouwen aanzetten (weer) vrouwelijk vrouw te durven zijn, om onze feminiene kwaliteiten te waarderen en te omarmen. Niet evident voor ons, postmodernistische vrouwen, die de laatste decennia vooral uitgenodigd worden om ‘ons mannetje te staan’. Alles moet snel gaan en resultaat opleveren. We willen steeds meer en steeds groter. Hierbij hebben wij geleerd om rationaliteit neer te zetten, en daadkracht, competitie, assertiviteit, efficiëntie, vooruitgang, succes… Belangrijke eigenschappen op zich, waar we ook achter staan. Maar dan wel in een gezond evenwicht met het vrouwelijke. 

Ergens onderweg zijn vrouwen zichzelf, elkaar en hun vrouwelijkheid een stuk kwijtgeraakt. We modelleren ons op een mannelijk model waardoor we onze eigen kracht, onze gezondheid, onze relaties en de natuur ondermijnen.

De zachte kracht van Vrouw Zijn vertaalt zich in: verbinding, lichaamswijsheid, contact met emoties, intuïtie en innerlijk weten, gelijkwaardigheid, zorg voor het grotere geheel, zorg voor de aarde, zorg voor elkaar … Laat ons die eigenschappen in ere herstellen en cultiveren. In combinatie met de daadkracht en duidelijkheid die we reeds ontwikkelden kunnen we mooie vernieuwingen realiseren, voedend voor iedereen. 

Ook mannen willen we aan zetten om deze eigenschappen in zichzelf (meer) ruimte te geven – want yin en yang leeft in elk van ons.

Wij willen vrouwen aanzetten (weer) vrouwelijk vrouw te durven zijn, om onze feminiene kwaliteiten te waarderen en te omarmen

CIRKELS

We willen vrouwen enthousiasmeren om weer te gaan cirkelen. Omdat cirkels toegankelijk, kleinschalig, lokaal en repetitief zijn en ze structureel een mogelijkheid bieden om samen met andere vrouwen iets op te bouwen. Cirkelen betekent: regelmatig in kleine kring samenkomen, op een eenvoudige, eerlijke manier, om uit te wisselen over zaken die er volgens ons werkelijk toe doen.

Niet alleen kan het kring-gegeven een nieuwe manier van uitwisseling teweegbrengen, het kan in eerste instantie vrouwen ook een moment van rust bieden in deze drukke tijden, waar veel van ons gevraagd wordt. Op langere termijn hopen we dankzij dit initiatief een nieuwe wind van authenticiteit, plezier, creativiteit, intuïtie, verbondenheid en samenwerking te laten waaien in een groeiende community van vrouwen, die dan weer van  invloed kan zijn op mannen, kinderen, ouderen, het werk, de gemeente, de schoolraad, kortom… alles en iedereen. ?

Cirkelen kan in eerste instantie vrouwen ook een moment van rust bieden in deze drukke tijden, waar veel van ons gevraagd wordt.

WEBSITE & OPLEIDINGEN

Via de website willen we cirkelende vrouwen samenbrengen, vrouwen wegwijs maken die een cirkel zoeken en vrouwen ondersteunen die zelf een cirkel willen begeleiden. 

We bieden opleidingen aan voor startende hoedsters en begeleidsters, en een platform om cirkelende vrouwen te verbinden.

Omdat we graag organisch willen groeien, nodigen we je uit om feedback, reacties en ideeën te geven. Bezoeksters van de websites, deelneemsters aan onze activiteiten, laat ons weten welke noden en behoeftes je hebt en hoe we daar als netwerk een gepast antwoord op kunnen bieden. Laat zeker van je horen!

TEAM

We geloven in samenwerking. Het organiserende team van VZW Vrouwencirkels bestaat uit een groepje vrouwen die concreet samenwerken vanuit een dieper engagement. Maar het Cirkel-platform wordt gevoed door alle vrouwen die zich in dit initiatief herkennen en er op de een of andere manier cirkelgewijs aan willen meebouwen.

We slaan daarom de handen in elkaar en kiezen ervoor elkaar in ieders werking en initiatieven te ondersteunen en te bekrachtigen, in plaats van te beconcurreren. We geloven dat er voor elk authentiek project een plek is in de samenleving en dat elke vrouw met haar eigen aanpak haar eigen publiek te bereiken heeft.

Op deze manier hopen we dat er een netwerk mag ontstaan van vrouwen, die doorheen hun samenwerking een beweging op gang kunnen brengen van vernieuwing, van nieuw evenwicht, van krachtige authenticiteit en hervonden vertrouwen – een beweging die niet alleen in onze eigen salons, maar hopelijk ook ver daarbuiten voelbaar mag zijn.

Wil je ons ondersteunen in onze missie? Heel welkom!