Twijfel je nog of wat je aanbiedt een vrouwencirkel is of eerder een vrouwenworkshop dan kunnen we jou hiermee helderheid geven.
Het verschil ligt in het doel, de positie van de begeleidster en het al of niet geven van feedback.

Vrouwencirkels

  • Het doel is samen zijn, delen, verbinden, gezien en gehoord worden. De inhoud ligt niet vast door die éne vrouw die begeleidt. Er is geen programma dat moet afgewerkt worden. Er is ruimte voor het proces dat mag ontstaan.
  • Evenwaardigheid is belangrijk. De hoedster is deel van de cirkel. Dit betekent dat de wijsheid van elke vrouw gezien wordt als evenwaardig aan die van de hoedster. Elke vrouw wordt uitgenodigd om haar verhaal, idee, ervaring in te brengen. Er zijn vele soorten cirkels al dan niet met een thema. Het kan dat de hoedster een stuk wijsheid deelt, echter niet docerend als de enige wijsheid. Ieder creëert mee, ieder draagt mee.
  • Cruciaal is dat er geen feedback, goeie raad of coaching wordt gegeven op wat andere vrouwen delen. Ook is het geen over en weer gesprek of discussie. Je kan wel delen wat jou geraakt heeft in het verhaal, als het resoneert of als het iets met jou doet. Je biedt vooral je open hart en je liefdevolle aanwezigheid. In een cirkel wordt zo’n grote veiligheid gecreëerd zodat er ook ruimte is om dingen te delen die heel kwetsbaar zijn zoals bijvoorbeeld waar je je onzeker over voelt, waar je je voor schaamt enz…”Wat in de cirkel gedeeld wordt, blijft in de cirkel”, zonder oordeel. Concreet betekent het, dat je er mag op vertrouwen dat je achteraf door niemand wordt aangesproken op wat je hebt gedeeld, ook niet door je therapeut (mocht zij de cirkel leiden). Het onderwerp kan enkel terug opgepakt worden, als de beweging of de vraag van jou komt. Wil je diepe veiligheid creëren, is dit een belangrijke afspraak om te maken.

Vrouwenworkshop

  • Het doel is vooral een bepaald programma, een bepaalde inhoud afwerken bvb een training rond een feminien thema enkel voor vrouwen
  • De wijsheid die gedeeld wordt, komt vooral van de vrouw die begeleidt, doceert. Dit maakt dat je als begeleidster vooraan in de groep staat, zelfs al is de werkvorm een cirkel. Jij  hebt alle verantwoordelijkheid. Jij draagt de groep en het gebeuren.
  • Individuele begeleiding, coaching, feedback maakt integraal deel uit van het pakket

Neem bij twijfel gerust contact met ons op (info@vrouwencirkels.be). Dan zoeken we het samen uit.